Montáž, opravy a odborné skúšky zdvíhacích zariadení,

žeriavov a stavebných strojov

Oprava a servis žeriavov a zdvíhacích zariadení
Školenia žeriavnikov, obsluhovateľov a viazačov bremien
Odborné skúšky zdvíhacích zariadení

VERTIKAL servis, s.r.o.

Už od roku 1990 zabezpečujeme pre našich klientov komplexné služby v oblasti opravy a servisu autožeriavov, výložníkových žeriavov, hydraulických zariadení a mobilných plošín a nákladacích žeriavov (hydraulických rúk) všetkých typov. Súčasťou opráv sú aj opravy podvozkov a príprava na STK.

Súčasťou našich služieb sú aj odborné skúšky a školenia žeriavnikov, viazačov bremien a obslúh mobilných plošín. Všetky úradné skúšky mechanizmov a zariadení, ako aj obslúh pravidelne vykonávame v spolupráci s Technickou inšpekciou v Košiciach.