VERTIKAL servis

Už od roku 1990 zabezpečujeme pre našich klientov komplexné služby v oblasti opravy a servisu autožeriavov, žeriavov, výložníkových žeriavov, hydraulických zariadení a mobilných plošín všetkých typov ako ČDK, GROVE a COLES. Súčasťou opráv sú aj opravy podvozkov a príprava na STK. Okrem opráv stavebnej a zdvíhacej technicky zabezpečujeme opravy všetkých hydraulických zariadení, elektronické zabezpečovacie zariadenia Metra, EIP, SLI a indikátory vysokého napätia IVN.

Súčasťou našich služieb sú aj odborné skúšky a školenia žeriavnikov, viazačov bremien a obslúh mobilných plošín. Všetky úradné skúšky mechanizmov a zariadení, ako aj obslúh pravidelne vykonávame v spolupráci s Technickou inšpekciou v Košiciach.